ACG资源|动漫种子|动漫BT下载 - ACG搜

动漫ACG | 动画下载 | 漫画下载 | galgame下载 | 资源搜索 | 发布资源 | 加入收藏
首页 » 动画 » Fate / Zero フェイト / ゼロ BD-BOX I+II (BD 720p AVC AAC).mp4 [encoded by SEED][重製]

基本信息

共享用户: ACG搜

发布时间: 2015/05/11 22:01:58

更新时间: 无更新

分享情况: 做种 , 下载 , 完成

健 康 度: 0

点击此处下载种子

使用磁力链下载


Tracker信息

Announce:

http://tracker.acgsou.com:2710/announce

Scrape:

http://tracker.acgsou.com:2710/scrape

Announce list:
 • http://www.acgsou.com:2710/announce
 • http://tracker.acgsou.com:2710/announce

资源介绍

36DM.COM


文件信息 文件总数:71,文件总大小:9.2GB

 
 • Folder Fate Zero (BD 1280x720 AVC AAC)
  • 视频文件 Fate Zero - 01 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(438.4MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 02 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(288.6MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 03 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(296.9MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 04 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(359.8MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 05 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(366MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 06 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(257.7MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 07 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(330.1MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 08 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(341.2MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 09 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(278.2MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 10 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(310.3MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 11 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(339.1MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 12 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(289.5MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 13 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(319.2MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 14 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(310.7MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 15 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(431.9MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 16 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(262MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 17 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(190.6MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 18 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(235.3MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 19 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(232.7MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 20 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(197.2MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 21 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(270.8MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 22 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(222.9MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 23 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(321MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 24 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(297.8MB)
  • 视频文件 Fate Zero - 25 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(251MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc1 CM_01 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(6.8MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc1 CM_02 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(6.2MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc1 CM_03 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(5.1MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc1 CM_04 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(4.6MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc1 CM_05 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(8.1MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc1 CM_06 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(7.3MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc1 CM_07 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(6.6MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc1 Menu (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(16.5MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc1 NCED (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(32.2MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc1 NCOP (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(43.4MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc1 PV_01 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(27.7MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc1 PV_02 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(61.8MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc2 CM_01 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(10.1MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc2 CM_02 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(6.1MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc2 CM_03 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(6.6MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc2 CM_04 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(4.6MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc2 CM_05 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(6.6MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc2 CM_06 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(5.9MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc2 CM_07 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(5MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc2 CM_08 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(4.7MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc2 Menu (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(19.3MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc3 Menu (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(17.9MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc3 SP (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(62.9MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc4 Menu (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(20.5MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc4 SP (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(63.4MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc5 Menu (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(18MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX I Disc5 SP (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(108.9MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX II Disc1 Menu (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(27MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX II Disc1 NCED (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(16.7MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX II Disc1 NCOP (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(23.4MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX II Disc2 Menu (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(23.8MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX II Disc2 SP (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(91.6MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX II Disc3 Menu (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(24.5MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX II Disc3 SP (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(78.2MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX II Disc4 Menu (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(25.3MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX II Disc4 SP (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(177.5MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX II Disc5 CM_01 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(8MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX II Disc5 CM_02 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(8.1MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX II Disc5 CM_03 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(5.3MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX II Disc5 CM_04 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(6MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX II Disc5 Menu (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(27.6MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX II Disc5 PV_01 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(52.5MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX II Disc5 PV_02 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(64.9MB)
  • 视频文件 Fate Zero - BD-BOX II Disc5 PV_03 (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(45.4MB)
  • 视频文件 Fate Zero - Remix I (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(329.8MB)
  • 视频文件 Fate Zero - Remix II (BD 1280x720 AVC AAC).mp4(352.9MB)
 

下载地址 磁力链接可以使用迅雷等主流软件进行下载

 
 

网友评论(0)

正在加载评论,请稍候......
发表我的看法(评论内容长度最多允许 1000 字)
评论内容
验证码